Průkaz VMP

Plout se dá na Orlíku za každé povětrnostní i nepříznivé situace. Chceme ,aby jste se vždy sami cítili bezpečně, lépe si dovču užijete. Proto jsme připraveni Vám naše  zkušenosti předávat.


 Sobota  8.6.2024 -kurs VMP kategorie S - plachty bez omezení - (9 - 15.00h) 

Praktický kurs + závěrečná praktická zkouška

objednávka na yachtclub@seznam.cz

 


 

Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

  • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

  • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

cena kursu            2 499,-Kč                       

(včetně praktické zkoušky, včetně PHM )

 

 

Přihláška ke zkoušce na SPS k vytištění 

plavebniurad.cz/downloads/doklady-osob/zadost.pdf

Termíny zkoušek na SPS

plavebniurad.cz/dok-os/zkousky/terminy-zkousek

otázky a odpovědi  pro M,S, M20,S20

spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=M%202015

otázky navíc pro S (plachetnice)

spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=S%202015

otázky "moře"

spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=C

vše ostatní ke zkoušce

plavebniurad.cz/dok-os/vmp

 

                              

 

 

 

 

 


V sezóně 2024 kurzy VMP na motorové lodě včetně záverečné praktické zkoušky - "M" neorganizujeme

 

 

 


předání lodí na kotvišti Podskalí:
Pavel Balog 603 352 656

rezervace, dotazy, kurzy, praktické zkoušky:
Petr Stehlík 736 506 787

email: yachtclub@seznam.cz