Průkaz VMP

Plout se dá na Orlíku za každé povětrnostní i nepříznivé situace. Chceme ,aby jste se vždy sami cítili bezpečně, lépe si dovču užijete. Proto jsme připraveni Vám naše  zkušenosti předávat.


V sezóně 2023 budeme poskytovat jednodenní kurs jachtinku s možností složení praktické zkoušky pro získání VMP (S - plachty bez omezení)

a jednodenní kurs pro motorové lodě (s překonáním Orlické hráze a proplutím plavební komorou Kamýk) s možností složení praktické zkoušky pro získání VMP (M - motory bez omezení výkonu)


 

Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Přihláška ke zkoušce k vytištění 

plavebniurad.cz/downloads/doklady-osob/zadost.pdf

Termíny zkoušek 

plavebniurad.cz/dok-os/zkousky/terminy-zkousek

otázky a odpovědi  pro M,S, M20,S20

spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=M%202015

otázky navíc pro S (plachetnice)

spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=S%202015

otázky "moře"

spspraha.cz/zkousky/otazky.asp?zp=C

vše ostatní ke zkoušce

plavebniurad.cz/dok-os/vmp

 

Kurs se konná při minimálním počtu - 3 účastníci (max. 3)

cena            2 900,-Kč                                    

 

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

 

Kurs se konná při minimálním počtu 3 účastníci

cena kursu            2 299,-Kč                       

(včetně praktické zkoušky, včetně PHM )

 

 

 


Je vypsán termín - kurs VMP kategorie S - plachty bez omezení - neděle 21.5.2023. ( 9-15.30h)

kurs VMP kategorie M - motory bez omezení výkonu - (9 - 14h) objednávka na yachtclub@seznam.cz

 

 


předání lodí na kotvišti Podskalí:
Pavel Balog 603 352 656

rezervace, dotazy, kurzy, praktické zkoušky:
Petr Stehlík 736 506 787

email: yachtclub@seznam.cz