Průkaz VMP

Plout se dá na Orlíku za každé povětrnostní i nepříznivé situace. Chceme ,aby jste se vždy sami cítili bezpečně, lépe si dovču užijete. Proto jsme připraveni Vám naše  zkušenosti předávat.


V sezóně 2022 budeme poskytovat jednodenní kurs jachtinku s možností složení praktické zkoušky pro získání VMP (S - plachty bez omezení)

a jednodenní kurs pro motorové lodě (s překonáním Orlické hráze a proplutím plavební komorou Kamýk) s možností složení praktické zkoušky pro získání VMP (M - motory bez omezení výkonu)


 

Osnova ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla

Kategorie M

Příprava na plavbu s přihlédnutím k činnostem zajišťujícím její bezpečnost

 • kontrola pohonných a kormidelních zařízení,
 • postup činností před vyplutím, při ukončení plavby.

Manévrování s plavidlem

 • vedení plavidla s ohledem na vliv proudění vody, vítr, hloubku vody pod kýlem,
 • odvázání plavidla a odplutí od stanoviště, a připlutí na stanoviště a vyvázání plavidla, zakotvení, odplutí z kotviště, plutí v před a vzad, obrat po proudu, obrat proti proudu,
 • proplavení plavební komorou – vplutí, vyvázání, vyplutí,
 • manévrování při vplutí do přístavu a vyplutí, manévry při potkávání, míjení a předjíždění plavidel,
 • vydávání pokynů a povelů.

Mimořádné situace

 • činnost v případě nehody, kolize s jiným plavidlem,
 • činnost při nasednutí plavidla,
 • použití záchranných prostředků.

Kurs se konná při minimálním počtu - 2 účastníci (max. 3)

cena kursu            1 999,-Kč

praktická zkouška 1 200,-Kč

Kategorie S

Příprava takeláže na plavbu

Ovládání plavidla pomocí plachet

 • stavění a spouštění plachet, refování, používání otěží výtahů a navijáků, optimální tvar plachet, nastavení plachet při různých režimech plavby.

Technika plutí

 • ostře proti větru, obrat proti větru a po větru, plutí na boční nebo zadní vítr, obeplouvání návětrné a závětrné bóje, křižování proti větru, zastavení a stání na místě.

Kurs se konná při minimálním počtu 3 účastníci (max. 4)

cena kursu            1 999,-Kč  (včetně praktické zkoušky )

 


Je vypsán termín - kurs VMP kategorie S - plachty bez omezení - pátek 13.5. 2022 ( 9-16h)

kurs VMP kategorie M - motory bez omezení výkonu - sobota 14.5.2022 (9 - 15h) objednávka na yachtclub@seznam.cz

 

 


předání lodí na kotvišti Podskalí:
Pavel Balog 603 352 656

rezervace, dotazy, kurzy, praktické zkoušky:
Petr Stehlík 736 506 787

email: yachtclub@seznam.cz